Vítejte na stránkách  Bytového družstva Žižkov

Máme dlouholeté zkušenosti se správou bytových domů. Spravujeme více než 3 000 jednotek převážně na Praze 3 a 7, ale i v jiných částech Prahy. Zajišťujeme správu družstevních objektů nebo domů ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek. Existuje zaběhnutý komplexní správní aparát s vazbami na Pražskou radu bytových družstev a Svaz českých a moravských bytových družstev, ve kterých je družstvo členem a v řadě případů vystupuje společně s ostatními členy v zájmu uživatelů bytů ve své správě vůči dodavatelům a orgánům státní správy.

 

Nabídka služeb pro společenství vlastníků:  Nabídka služeb-SVJ.pdf
Nabídka služeb pro družstva: Nabídka služeb-družstvo.pdf