V přípravě začlenění posledních informací platných od 1. 1. 2022

Evropská směrnice

Provádění nových ustanovení o měření a vyúčtování ve směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti

Novela směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 

ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU

 1. Povinné datum pro montáž vodoměrů s dálkovým odečtem od 25. 10. 2020.
 2. Od 1. 1. 2027 již musí být všechny vodoměry nainstalované s výhradně dálkovým odečtem.
 3. Vyúčtování tepla bude častější: četnost zpracování vyúčtování pro konečné spotřebitele, tedy uživatele bytových jednotek. Dosud česká legislativa stanoví povinnost tohoto vyúčtování s frekvencí nejméně 1x ročně.
  Nově se setkáváme s pojmy „informace o vyúčtování nebo spotřebě“ a „vyúčtování“.
 4. Informace o vyúčtování nebo spotřebě (dále jen „informativní vyúčtování“) musí být poskytovány:
  • od 25. 10. 2020 - minimálně 2x ročně (1+1), přičemž jsou-li v domě dálkově odečitatelné měřiče: 4x ročně 1x, tj. za ¼ roku (3+1).
  • od 1. 1. 2022 - 1x měsíčně (11+1), přičemž u vytápění bude možné vyjmout dobu mimo otopné období, topná sezóna je 9 měsíců, 8x informace o spotřebě a 1x vyúčtování (8+1).
 5. Toto informativní vyúčtování není podmíněno finančním vypořádáním, tedy uhrazením nedoplatků či vrácením přeplatků. Informativní vyúčtování bude možné poskytovat i elektronicky.
 6. Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s vyrovnáním záloh stále jednou ročně.  (finanční plnění, tedy vyrovnáním přeplatků a nedoplatků, bude prováděno 1x ročně jako dosud)
 7. Uvedené požadavky na přístroje se týkají indikátorů topných nákladů (poměrové měřiče), měřičů tepla (kalorimetry), vodoměrů teplé vody.
 8. Nové požadavky na měření spotřeby tepla a vody se musí implementovat do české legislativy do 25. 6. 2020.
 9. Přesné vymezení povinností při měření spotřeby tepla a vody a pravidla pro vyúčtování energií budou zřejmá až s příchodem patřičného českého zákona či vyhlášky.
 10. Požadavky na grafickou podobu srovnání s předcházejícími obdobími, porovnání klimatických faktorů, využití denostupňů. Porovnání s referenčním uživatelem. Motivace pro spotřebitele. Informace o spotřebě domu i jednotlivce.
 11. Portálové služby i pro koncového uživatele.

 

Cílem častějších odečtů je snaha o snižování spotřeby energií. Dle MPO, které připravuje legislativu, by mělo být zajištěno bezplatné vyúčtování, ale společnosti zabývající se touto činností si rozhodně za své služby a náklady s tím spojené poplatky účtovat budou. Malé domy o několika bytových jednotkách nejsou nákladově efektivní. Záleží i na kvalitě vnitřního prostředí, zateplení objektu. Nelze jen zateplovat domy, je nutná i cirkulace vzduchu.

 

Možná snížíme náklady na teplo, ale uspořené prostředky narveme do získávání údajů, jací jsme šetřílkové.

 

Od teorie k praxi:

Nové požadavky na měření tepla a vody nebyly dosud implementovány do české legislativy

Pokud jste si nechali namontovat nové vodoměry s dálkovým odečtem v termínu do 25. 10. 2020, můžete je samozřejmě dle vlastní úvahy využívat k dálkovým odečtům, ale dokud nás naše zákony nenutí k informativnímu vyúčtování několikrát ročně, a to jak vyúčtování teplé vody, tak tepla, je asi zbytečné do toho investovat.

 

Teislerová, únor 2021