Tato záložka obsahuje informace pro členy Bytového družstva Žižkov. Čtěte, prosím, i informační desku. Tam naleznete momentálně aktuální informace.

 

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA ŽIŽKOV

O VOLBÁCH DELEGÁTŮ NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ A JEJICH NÁHRADNÍKŮ

 

Každý člen družstva je povinen aktivně se zúčastnit na volbě delegáta na shromáždění delegátů družstva. Za tímto účelem jsou členové rozděleni do volebních obvodů. Volební obvod delegáta je organizační jednotkou bytového družstva, ve které se organizují členové bytového družstva zejména za účelem efektivního výkonu svých členských práv a povinností.

V případech, kdy se v některém z volebních obvodů nepodaří z jakéhokoli důvodu vybrat delegáta, budou členové tohoto okruhu přiřazeni k situačně co nejbližšímu z dalších okruhů kde byl delegát vybrán a současně vyzváni k ukončení členství v družstvu..

Protože zvolení delegátů na shromáždění delegátů družstva je nutnou podmínkou řádného fungování družstva, nezájem o účast na volbě delegáta se považuje za nezájem aktivně se podílet na činnosti družstva a za porušení členských povinností. Těmto členům představenstvo doporučuje podat  oznámení o ukončení členství. Potřebný formulář je ke stažení na webových stránkách družstva nebo k vyzvednutí v kanceláři družstva v úředních hodinách.

Toto usnesení bylo schváleno představenstvem družstva dne 28.4.2014