Nabízíme

Rozšíření stávajících služeb smluvního správce BD Žižkov o činnost profesionálního předsedy.pdf 

Na základě Vašeho zájmu o rozšíření našich služeb připravíme pro Vaše SVJ konkrétní nabídku