O družstvu

Bytové družstvo Žižkov je jedním z nejstarších stavebních bytových družstev, vzniklých v poválečné éře. Zprvu malé Stavební bytové družstvo občanů v Praze 11 – Žižkově. zahájilo výstavbou několika domů v oblasti Jarova (1959). V dalších letech se postupně rozšiřovalo díky jednak další vlastní výstavbě, jednak začleňování jednotlivých podnikových družstev v lokalitě. Toto období charakterizuje následující schéma:

K další povinné integraci došlo v polovině 80. let, kdy došlo k majetkovým přesunům mezi velkými pražskými bytovými družstvy a do našeho družstva byly začleněny samostatné objekty v prolukách Prahy 3 a 7.  Ve stejném období došlo k likvidaci Stavebního družstva vestavby a nástavby Praha.  Hotové i rozestavěné byty na jednotlivých domech v oblasti Prahy 3 a 7 byly přiděleny našemu družstvu do správy, příp. k dokončení.

Ke konci 80. a v průběhu 90. let družstvo nadále pokračovalo i ve vlastní výstavbě, a to až do roku 1993, kdy bylo dokončeno posledních cca 100 bytových jednotek. Další výstavbu podle pravidel, stanovených před cca 30 lety, tedy se  státním příspěvkem a výhodným úvěrem ukončilo "budování kapitalismu".

Období mezi rokem 1994 a 2000 probíhalo ve znamení nechuti k bytových družstvům. Transformace družstev, orientovaná zejména na bývalá JZD se sice bytových družstev včetně našeho příliš nedotkla, přesto se začaly projevovat některé negativní vlivy zapříčiněné a podporované nově vydaným zákonem o vlastnictví bytů, jehož cílem byla postupná likvidace původních bytových družstev. Na druhé straně možnosti podnikání, dané novým Obchodním zákonem umožňovaly bytových družstvům nejrůznější aktivity, což se s neblahými důsledky dotklo i našeho družstva. Problém neúspěšné výstavby souboru střešních nástaveb, který vyvrcholil v roce 2000 se naštěstí podařilo díky rozumnosti členů družstva vyřešit. Jako protihodnotu nové představenstvo družstva nabídlo členům bezproblémový převod družstevních bytů do osobního vlastnictví.

A právě v letech 2002 – 2004 byla zahájena zásadní transformace družstva. Drtivá většina bytů byla z majetku družstva převedena do osobního vlastnictví jeho členů. Založená společenství vlastníků však až na několik výjimek uzavřela s družstvem smlouvy o správě, čímž se naše družstvo stalo mimo svoji původní činnost i správcovským družstvem a toto zaměření se stále více stává hlavní náplní. Na základě příznivých výsledků správcovské činnosti družstva se postupně se zájmem o správu přihlásily i další subjekty, většinou společenství vlastníků  vzniklá privatizací obecního majetku. Transformace byla završena v roce 2012, "kostlivci ze skříní" byli zlikvidováni a družstvo přijalo nové stanovy, které určují směr další fáze transformace, či spíše stabilizace družstva. K bližšímu objasnění budoucích cílů doporučujeme Vaší pozornosti článek z časopisu Svazu českých a moravských bytových družstev, přístupný na našich stránkách.

 

 

Vyzýváme pamětníky, kteří by měli doplňující návrhy nebo chtěli upozornit na některé nepřesnosti v tomto textu aby neváhali a kontaktovali kancelář družstva s těmito informacemi. Všem předem děkujeme.